สบส. ให้อสม.ตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงวัยไทย ป้องกันตาบอด พบสายตาผิดปกติเกือบ 4 แสนคน