กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ลงพื้นที่ดำเนินงานสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงให้กับโรงพยาบาลเครือข่าย


  คลิ๊กลิ้ง