ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ จังหวัดขอนแก่น


  คลิ๊กลิ้ง