วันที่​ 31​ สิงหาคม​ 2566​ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่​ 7​ นำโดย​ นายสุรศักดิ์​ จำปานุ้ย​ รอง​ ผอ.ศบส.7​ และคณะ​ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์​ ตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์​ ณ​ ห้องประชุมโรงแรมเลอ​ แคสเซีย​ อำเภอเมือง​ จังหวัดขอนแก่น