ศบส.7 ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพที่โรงพยาบาลพระยืน จังหวัดขอนแก่น