การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตึกผ่าตัด 2 ชั้น 4 ห้อง จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ