ศบส.7 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการเพิ่มการเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากดมลูกด้วยวิธี HPV DNA Self Collection