การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ​ รอบที่​ 1​ จังหวัดขอนแก่น