ศบส.7 เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการออกแบบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น