ศบส.7 ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานของบุคลากรใหม่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ