ศบส.7และพม. ลงเยี่ยมเยียนสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น