การประชุมวิชาการ "อสม.หมอคนที่ 1 ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์ สุขภาพ" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" เขตสุขภาพที่ 7 และ 8 ณ จังหวัดนครพนม