คณะทำงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ศบส.7 จัดประชุมทบทวนการบริหาร ห้องปฏิบัติการสอบเทียบฯ ประจำปีงบประมาณ 2565