วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดยนายอรรณพ ดาทุมมาหัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ร่วมประชุมหารือและสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น