กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล"