ประชุมบูรณาการ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้างในเขตสุขภาพที่ 7