ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ติดตั้ง