ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารประชุมงาน อสค.เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอสค.ในพื้นที่และการรายงานผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสาร