ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาญชัย บัวชัยยา
ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ประวัติ :
เบอร์โทร : 043-243738 ต่อ 103
อีเมล์ : saraban-hss7@hss.mail.go.th

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001579 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560