ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์พล พินิจดี (หัวหน้ากลุ่มสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ประวัติ :
เบอร์โทร : 043-243738 ต่อ 107
อีเมล์ : saraban-hss7@hss.mail.go.th

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000930 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560