ขนาดอักษร

 

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางเปรมฤดี โคตรสมุทร (หัวหน้ากลุ่มบริหาร)
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ประวัติ :
เบอร์โทร : 043-243738 ต่อ 108
อีเมล์ : saraban-hss7@hss.mail.go.th

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 003062 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560