ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ" " อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ " " ศบส.7 : บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567 งานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร กลุ่มงานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ประชุมคณะกรรมการและควบคุมงาน อนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ โครงการจ้างปรับปรุงระบบไปฟ้าหลักสำหรับอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย/จิตเวชและยาเสพติด) เพื่อลดความเลี่ยง แนวทางป้


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงร่องระบายน้ำฝน

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 27 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงาน

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 27 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 27 มี.ค. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าที่ 4 หลัง

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 27 มี.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 00 00 543แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 007194 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560