ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ" " อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ " " ศบส.7 : บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 67 นายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การบริหารงานและงบประมาณ รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นข้อเ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 7325 ขอนแก่น

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 23 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดจ้างเพื่อซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ขฉ 1543 ขอนแก่น

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 23 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 23 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์

ประกาศโดย ธนากร พิมพ์พุก วันที่ 23 ม.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 00 00 543แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004687 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560