ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ" " อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ " " ศบส.7 : บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เข้าร่วม การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกรณีการบังคับใช้กฎหมายที่ได้รับมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบสื่ออิเล็


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร.1)

ประกาศโดย ประจวบ พิมพ์พุก วันที่ 01 ธ.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศโดย ประจวบ พิมพ์พุก วันที่ 10 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาึวามปลอดภัย นายมานิต แทนสา

ประกาศโดย ประจวบ พิมพ์พุก วันที่ 03 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านรักษาึวามปลอดภัย นายนพดล สิงห์คำ

ประกาศโดย ประจวบ พิมพ์พุก วันที่ 03 ต.ค. 2565

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 18 พ.ย. 2563

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัคบุคลากรปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 08 ก.พ. 2561

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 ก.ย. 2564แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 012324 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560