ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ" " อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ " " ศบส.7 : บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 4-7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ นำทีมโดย นายสุชาญชัย บัวชัยยา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมคณะ เข้าดำเนินงานทดสอบสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง เพื่อให้เครื่องมือแพทย์มีความพร้อมใช้ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้มารับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ณ โรง


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 (สขร1)

ประกาศโดย ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 31 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนและระบบกันซึมอาคารสำนักงาน จำนวน 1 แห่ง (งบลงทุน)

ประกาศโดย ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 29 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ ศููนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 จำนวน 1 แห่ง (งบลงทุน)

ประกาศโดย ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 29 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นที่หน้า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 (งบลงทุน)

ประกาศโดย นส.ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 20 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 00 00 543แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001581 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560