ขนาดอักษร
" อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ" " อัตลักษณ์ : ศบส.7 บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ ค่านิยม : มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ " " ศบส.7 : บริการดี มีน้ำใจ ห่วงใยสุขภาพ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เข้าร่วมการตรวจประเมินสถานฝึกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ และด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่น ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการอบรมและ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงพื้นที่หน้า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 (งบลงทุน)

ประกาศโดย นส.ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 20 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

ประกาศโดย นส.ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 20 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเพื่อทำการซ่อมหลอดไฟรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กม 7064 ขก.

ประกาศโดย นส.ดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 20 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์สายฉีดชำระ

ประกาศโดย นางสาวดอกไม้ สานสมจงเจริญ วันที่ 20 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

View RSS feed

ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
คลังความรู้
Q&A


test

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 00 00 543แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี2559

ประกาศโดย วันที่ 19 ม.ค. 2560ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 000494 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560